Johtaja

Minna Lamppu
on valmistunut musiikkipedagogiksi Helsingin Metropolia Ammattikorkeakoulusta 2010, pääinstrumenttinaan laulu. Maisteritason opintonsa hän suoritti 2014 Metropolia Master´s -linjalla. Ammattiopinnoissaan hän on erikoistunut laulunopetukseen, taiteen soveltavaan käyttöön sekä varhaisiän musiikkikasvatukseen. Tällä hetkellä Lamppu syventää opintojaan Lahden ammattikorkeakoulun Musiikki- ja draamainstituutin oopperaluokalla Taina Piiran oppilaana. Hänen opettajanaan on toiminut myös Ulla Raiskio. Lamppu on osallistunut mm. Irja Aurooran, Miguel Bernalin ja Héctor Guerreron sekä Elisa Belmonten mestarikursseille. Kuoronjohtoa hän on opiskellut opinnoissaan Saara Aittakummun ja Maikki Aution johdolla.

Lamppu toimii työssään mm. laulun yksilö- ja ryhmäopettajana, varhaisiän musiikinopettajana sekä päätoimittajana musiikkikasvattajien ammattilehti Pikkutrillissä. Hän johtaa perustamiaan Viitosen laulajat -lauluryhmiä, joissa hän toteuttaa kehittämäänsä ryhmäprosessimuotoisesti toimivaa, soveltavan taiteen käyttöä sekä laulunopetusta yhdistävää opetusmenetelmää. Hän on toiminut myös ilmaisutaidon opettajana, esiintymiskouluttajana ja vetänyt kuoroille suunnattuja laulukursseja. Lisäksi hän työskentelee erilaisissa musiikinopetukseen ja sen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa sekä laulaa oopperaproduktioissa ja keikkailee.

Laulajien kanssa työskennellessään Lamppu luonnehtii olevansa kannustava, mutta vaativa. ”On aina yhtä ihmeellistä, mihin ihmiset pystyvät, kun heidät saa uskomaan omiin kykyihinsä ja osaami-seensa,” hän kuvaa.

Minna Lamppu aloitti Lahden Laulajien kanssa syksyllä 2015
Aikaisemmat kuoronjohtajat
Arvo Suominen
1940 - 1952
Teuvo Jokela
1952 - 1953
Erkki Karvonen
1953 . 1955
Kuisma Pesola
1955 - 1965
Aarre Manninen
1965 - 1966
Kerttu Savolainen
1967 - 1971
Tuomo Pesola
1971 - 1972
Kerttu Lankinen
1972 - 1986
Erkki Krohn
1986 - 1989
Pertti Laukkanen
1989 - 1994
Sakari Pulkkinen
1995 - 1997
Asta Engström
1998
Mikko Kalliomaa
1999
Asta Engström
2000 - 2003
Pilvi Äikäs
2003 - 2004
Jyrki Honkonen
2004 - 2006
Marja Jäppinen
2006 - 2013
Saara Silvennoinen
2013 - 2015
Minna Lamppu
2015 -