Rekisteriseloste

LAHDEN LAULAJAT ry REKISTERISELOSTE 18.08.2018


1 Rekisterin pitäjä Lahden Laulajat ry, Y-tunnus 1446146-5


2 Yhteyshenkilö

yhdistyksen puheenjohtaja

Mauri Turunen

Virtakatu 1 B 23

18100 Heinola

puh. 044 231 2900


3 Rekisterin nimi Lahden Laulajat ry:n rekisteri


4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisteriä ylläpitää yhdistys jäsenistään.

Rekisteriä kerätään ja ylläpidetään YhdL 11 §:n mukaisesti ja käytetään yhdistykseen kuuluvien jäsenten tietojen

merkitsemiseen ja säilyttämiseen.


Rekisteritietojen perusteella voidaan tehdä tilastoja seuraavasti:

nimi ja yhteystiedot

hallituksen jäsenet ja heidän yhteystietonsa

mies/nais/muut lukumäärät

luottamustehtävät

jäsenyysaika

huomionosoitukset ja merkkipäivät

jäsenmaksuperusteet

ansiomerkkien saajien tiedot


Rekisterin käyttötarkoitus

Lahden Laulajat ry:n ylläpitämän ja käyttämän rekisterin tarkoitus on toteuttaa jäsenoikeuksia ja -velvollisuuksia. Jäsenen oikeuksiin kuuluu mm jäsenviestinnän saaminen ja velvollisuuksiin jäsenmaksujen maksaminen. Rekisterin tarkoitus on yhdistyksen viestinnän mahdollistaminen jäsenille.


5 Rekisterin tietosisältö

Lahden Laulajat ry:n ylläpitämä rekisteri sisältää

yhdistykseen kuuluvan henkilöjäsenen nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Luottamushenkilöistä, toimikausista, huomionosoituksista sekä erilaisista yhdistyksen toimintaan osallistumisista pidetään luetteloa.

Erilliset tilastot tehdään myös kalenterivuosittain liittyneistä tai jäsenyydestä poistuneista tai eronneista.

Jäsenen erottua tai tultua erotetuksi yhdistyksen jäsenyydestä tuhotaan jäsenreksiteristä suojatusti ja luotettavasti kaikki jäseniä koskeva tieto vuoden kuluessa jäsenyyden päättymisestä.


6 Säännönmukaiset tietolähteet

Lahden Laulajat ry:n henkilöjäsen antaa häneen kohdistuvat kohdan 5 tiedot liittyessään yhdistyksen jäseneksi.

Jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa omaan yhdistykseensä antamiinsa tietoihin tulleet muutokset ajantasaisesti.

Jäsenellä on oikeus nähdä hänestä jäsenrekisteriin merkityt tiedot.

Henkilöjäsenen antamia tietoja päivittää yhdistyksen rekisterinpitäjä.

Jäsenellä on oikeus muuttaa ja peruuttaa antamansa tiedot.

Jäsenellä on oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä, ei kuitenkaan jäsenmaksujen laskutusta.


7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Vuosittain yhdistyksen jäsenille jaetaan muiden jäsenten puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

Tietoja ei käytetä eikä luovuteta muuhun käyttöön.

Jäsenten nimet näkyvät yhdistyksen verkkosivuilla.


8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Yhdistyksellä ei ole yhteyksiä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.


9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Lahden Laulajat ry:n jäseniä koskevat tiedot ovat talletettuina sihteerin käytössä olevalla muistitikulla.


Lahden Laulajat ry